Assessorament fiscal

Planificació i assessorament fiscal de l’empresa i de l’empresari. Planificació patrimonial i successòria de patrimonis empresarials i no empresarials. Assessorament en operacions immobiliàries. Assessorament fiscal en operacions de compra i venda d’empreses i de reestructuració empresarial de les mateixes. Representació i defensa en actuacions de comprovació administrativa.

NEGOCI EN FUNCIONAMENT

Aconsellem l’equip de negoci en els assumptes legals del dia a dia de l’empresa. Consultes recurrents. Contractes amb clients i proveïdors. Contractes de subministrament de béns i serveis. Contractes de distribució i agència. Contractes de transport i dipòsit mercantil. Contractes de llicència. Contractes d’agència, representació i intermediació. Contractes de franquícia. Condicions generals de contractació, ordres […]