ESPENGCAT

OFICIO  |  MISIÓN  |  VISIÓN  |  VALORES  |  EQUIPO  |  EXPERTOS  |  A SU SERVICIO  |  BLOG  |  CONTACTO

  • Planificació i assessorament fiscal de l’empresa i de l’empresari.
  • Planificació patrimonial i successòria de patrimonis empresarials i no empresarials.
  • Assessorament en operacions immobiliàries.
  • Assessorament fiscal en operacions de compra i venda d’empreses i de reestructuració empresarial de les mateixes.
  • Representació i defensa en actuacions de comprovació administrativa.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *