Assessorament fiscal

Planificació i assessorament fiscal de l’empresa i de l’empresari. Planificació patrimonial i successòria de patrimonis empresarials i no empresarials. Assessorament en operacions immobiliàries. Assessorament fiscal en operacions de compra i venda d’empreses i de reestructuració empresarial de les mateixes. Representació i defensa en actuacions de comprovació administrativa.