COMPLIMENT NORMATIU

Analitzem al costat dels equips de direcció de l’empresa, els riscos legals del negoci. Adequació dels models de gestió i organització per a la implantació de sistemes de compliment normatiu i prevenció de delictes. Revisió de l’adequació de l’empresa a la normativa de protecció de dades personals, societat de la informació (comerç electrònic, contractació informàtica) […]