ESPENGCAT

OFICIO  |  MISIÓN  |  VISIÓN  |  VALORES  |  EQUIPO  |  EXPERTOS  |  A SU SERVICIO  |  BLOG  |  CONTACTO

Titular del web

En compliment del deure d’informació que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es detallen les següents dades:

DENOM LEGAL és el nom comercial amb el que actua la firma d’advocats de la qual és titular ANTONIO SIERRA LLEDÓS, advocat col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb el número 14076, i amb domicili professional al carrer Calatrava 1-7 – 08017 Barcelona (local cantonada Milanesat), amb CIF 38501127R.

Adreça de correu electrònic: info@denomlegal.com.

Les normes professionals aplicables a l’exercici de la professió i els mitjans a través dels quals es poden conèixer, són els següents:

Tota aquesta normativa es pot consultar al següent lloc web: www.icab.es

Aquest lloc web és propietat d’ANTONIO SIERRA LLEDOS (esmentat en endavant com a DENOM LEGAL).

L’accés i / o ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari ( “Usuari”). La utilització del lloc web està subjecta a les condicions d’ús que a continuació es recullen. Els continguts i serveis que DENOM LEGAL posa a disposició de l’Usuari podran tanmateix quedar regulats per condicions particulars que, en cas de conflicte, prevaldran sobre aquestes condicions generals. L’Usuari ha de llegir amb atenció aquestes condicions generals, així com, si és el cas, les corresponents condicions particulars, si són d’aplicació, cada vegada que es proposi utilitzar el contingut o servei de què es tracti. DENOM LEGAL podrà modificar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració d’aquest lloc web, així com les presents condicions generals o les corresponents condicions particulars.

El fet d’accedir a la web i utilitzar els materials continguts en elles implica que l’Usuari ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

1.- Informacions contingudes en aquesta pàgina web Aquest lloc web conté material preparat amb fins únicament informatius. L’ Usuari ha de tenir en compte que tal material podria no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia. En conseqüència aquest material en cap cas pot ser substitutiu de l’assessorament legal, ni implica cap relació professional entre DENOM LEGAL i l’usuari de la web.

2.- Enllaços o links continguts en aquesta pàgina web Els enllaços o links que es puguin contenir en aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs, pàgines web i / o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals DENOM LEGAL no té cap tipus de control i per tant no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes a través del lloc web o de l’aplicació tampoc implica que DENOM LEGAL recomani o aprovi el seu contingut.

3.- Limitació de responsabilitat L´Usuari accepta, des del moment de l’accés aquestes condicions d’ús. L’Usuari ho fa pel seu propi compte i risc. DENOM LEGAL no es responsabilitza dels errors o omissions que pogués contenir, ni dels danys derivats de la utilització del web, ni per qualsevol actuació realitzada per l’Usuari d’acord amb la informació que en elles es facilita. DENOM LEGAL no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web i en conseqüència, no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’Usuari o a tercers.

4.- Propietat intel·lectual i industrial Mitjançant aquestes condicions generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc DENOM LEGAL ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets. L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (software y hardware), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet. L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquest lloc web de titularitat de DENOM LEGAL o de tercers.

5.- Dades de caràcter personal Pel sol fet de visitar aquesta pàgina web no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari. No obstant això, per a la utilització de determinats continguts o serveis, DENOM LEGAL podrà requerir de l’Usuari certes dades de caràcter personal. DENOM LEGAL proporcionarà a l’Usuari la informació necessària perquè, amb caràcter previ, pugui prestar el seu consentiment a fi que DENOM LEGAL procedeixi al tractament de les seves dades de caràcter personal i les incorpori als corresponents fitxers titularitat de DENOM LEGAL. En aquest cas l’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a l’adreça que se li proporcionarà.

6.- Utilització de cookies DENOM LEGAL podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’Usuari pel seu lloc web. Les cookies s’associen a un usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen dades personals de l’Usuari. L’Usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per DENOM LEGAL sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir als continguts.

7. Legislació aplicable i jurisdicció Les relacions entre DENOM LEGAL i l’Usuari es regeixen per la legislació espanyola vigent, a la qual se sotmeten expressament les parts. Qualsevol controvèrsia derivada o relacionada amb l’ús d’aquesta pàgina web se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona.