PROCESSAL I ARBITRATGE

Assessorem a l’empresa i als particulars en tot tipus de procediments litigiosos. Accions de responsabilitat, danys i assegurances. Responsabilitat contractual i extracontractual. Responsabilitat per producte. Responsabilitat professional. Negociació extrajudicial de controvèrsies i mediació com a fórmula alternativa a la resolució de conflictes. Reclamacions judicials que poguessin tenir com a demandants o demandats, cercant en tot […]