Portuari i transport

Autoritzacions i concessions de domini públic portuari Terminals portuàries de contenidors, de creuers, vaixells de càrrega i altres Llicències de prestació de serveis portuaris Reclamacions de responsabilitat patrimonial d’Administracions Portuàries i Marítimes Procediments Sancionadors a usuaris de ports i durant la navegació marítima Abandonament de vaixells i embarcacions d’esbarjo Contractació de transport marítim, terrestre i […]

PROCESSAL I ARBITRATGE

Assessorem a l’empresa i als particulars en tot tipus de procediments litigiosos. Accions de responsabilitat, danys i assegurances. Responsabilitat contractual i extracontractual. Responsabilitat per producte. Responsabilitat professional. Negociació extrajudicial de controvèrsies i mediació com a fórmula alternativa a la resolució de conflictes. Reclamacions judicials que poguessin tenir com a demandants o demandats, cercant en tot […]

COMPLIMENT NORMATIU

Analitzem al costat dels equips de direcció de l’empresa, els riscos legals del negoci. Adequació dels models de gestió i organització per a la implantació de sistemes de compliment normatiu i prevenció de delictes. Revisió de l’adequació de l’empresa a la normativa de protecció de dades personals, societat de la informació (comerç electrònic, contractació informàtica) […]

DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI

Acompanyem a l’equip de negoci de l’empresa en els seus projectes de creixement nacional i internacional. Anàlisi del projecte conjuntament amb l’equip de negoci i planificació de les actuacions jurídiques necessàries per a la seva execució. Anàlisi dels riscos legals del projecte. Disseny de la millor estratègia legal per a l’execució del projecte. Preparació de […]