ESPENGCAT

OFICIO  |  MISIÓN  |  VISIÓN  |  VALORES  |  EQUIPO  |  EXPERTOS  |  A SU SERVICIO  |  BLOG  |  CONTACTO

 • Autoritzacions i concessions de domini públic portuari
 • Terminals portuàries de contenidors, de creuers, vaixells de càrrega i altres
 • Llicències de prestació de serveis portuaris
 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial d’Administracions Portuàries i Marítimes
 • Procediments Sancionadors a usuaris de ports i durant la navegació marítima
 • Abandonament de vaixells i embarcacions d’esbarjo
 • Contractació de transport marítim, terrestre i aeri.
 • Assegurances de transport, danys i responsabilitat civil.
 • Assessorament extrajudicial i judicial a transitaris, consignataris, transportistes, i asseguradores nacionals i estrangeres especialitzades en el ram de transport i en riscos marítims.
 • Defensa d’impagament de nòlits de transport, danys o pèrdues de mercaderies, així com en retards en el lliurament i altres conflictes davant Tribunals i
 • Juntes Arbitrals del Transport
 • Accidents marítims, danys a vaixells i a càrrega
 • Danys per contaminació
 • Danys i lesions personals
 • Remolc i salvament marítim
 • Avaria grossa
 • Embargament de vaixells i alçaments d’embargament i Retencions de vaixells i embarcacions
 • Retencions i reclamacions de Duana
 • Reclamacions derivades del dret nàutic

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *