Portuari i transport

Autoritzacions i concessions de domini públic portuari Terminals portuàries de contenidors, de creuers, vaixells de càrrega i altres Llicències de prestació de serveis portuaris Reclamacions de responsabilitat patrimonial d’Administracions Portuàries i Marítimes Procediments Sancionadors a usuaris de ports i durant la navegació marítima Abandonament de vaixells i embarcacions d’esbarjo Contractació de transport marítim, terrestre i […]