ESPENGCAT

OFICIO  |  MISIÓN  |  VISIÓN  |  VALORES  |  EQUIPO  |  EXPERTOS  |  A SU SERVICIO  |  BLOG  |  CONTACTO

Portuari i transport

Autoritzacions i concessions de domini públic portuari Terminals portuàries de contenidors, de creuers, vaixells de càrrega i altres Llicències de prestació de serveis portuaris Reclamacions

Leer más »

PROCESSAL I ARBITRATGE

Assessorem a l’empresa i als particulars en tot tipus de procediments litigiosos. Accions de responsabilitat, danys i assegurances. Responsabilitat contractual i extracontractual. Responsabilitat per producte.

Leer más »

COMPLIMENT NORMATIU

Analitzem al costat dels equips de direcció de l’empresa, els riscos legals del negoci. Adequació dels models de gestió i organització per a la implantació

Leer más »

IMPLEMENTACIÓ DE NEGOCI

Treballem amb l’equip d’implementació del projecte en totes les activitats relacionades amb la posada en marxa del negoci. Assessorament en tot tipus de contractes mercantils,

Leer más »

DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI

Acompanyem a l’equip de negoci de l’empresa en els seus projectes de creixement nacional i internacional. Anàlisi del projecte conjuntament amb l’equip de negoci i

Leer más »